Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Scala Publishing BV hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten verzamelen wij informatie van en over u. Denk hierbij aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, webwinkel en andere diensten, zoals prijsvragen.

Aan de hand van de inzichten die we hieruit krijgen kunnen wij onze diensten beter aansluiten op uw behoeften.  Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, zodat we beter inzicht krijgen in de diensten en producten waarin u geïnteresseerd bent en de advertentieruimte die wij aanbieden zo goed mogelijk te verkopen.

Scala Publishing BV geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Lees hier hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.

Verwerking door Scala BV

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Uitgeverij Scala & Scala Publishing (hierna: ‘Scala BV’). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Scala BV.

Scala BV, Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort, T. 033-4892900, info@scalapublishing.nl, KvK Eemland 32151469

Contact

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@scalapublishing.nl) of per post naar Scala BV, Postbus 38, 3800 AA Amersfoort.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden.

Verstrekken persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af op een van onze tijdschriften, dan hebben we uw gegevens nodig om het tijdschrift bij u te (laten) bezorgen en om het abonnement te factureren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Bestelt u iets in onze webshop, dan hebben we uw gegevens nodig om de bestelling bij u te (laten) bezorgen.

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens. Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.

Er zijn vier verschillende soorten (persoons)gegevens die wij verzamelen:

 • Afname/levering van product: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt t.b.v. de levering, de betaling en de kennis dat u geïnteresseerd bent in dat specifieke product;
 • Het aanmaken van een account: wanneer u een account aanmaakt op onze webshop verwerken bij de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld tijdens het aanmaken van het account;
 • Aanvraag producten/diensten via de website: hierbij verwerken wij de informatie die u zelf heeft ingevuld voor het aanvragen van bijv. een abonnement.
 • Gebruik website: hierbij verwerken wij de informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken, zoals de bezochte pagina’s en interessante advertenties waarop u heeft geklikt. Uit deze informatie leiden wij uw interesses af;

De gegevens verschillen van persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens en telefoonnummer (gegevens waaraan wij u herkennen), tot informatie die op u betrekking heeft, maar waaraan we u niet kunnen identificeren.

Worden alle gegevens die ik achterlaat bij Scala BV verzamelt?

Nee, bovenstaande lijst is een opsomming van de lijst die we mogelijk kunnen verzamelen. Het betekend niet dat wij deze ook allemaal opslaan en gebruiken. Zo kan het zijn dat we voor het ene doeleind uw e-mailadres nodig hebben en voor het andere doeleind uw adresgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 • om gericht aanbiedingen te doen. Ook kan bijvoorbeeld op een website een advertentie worden getoond van een product waarin u interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Voor bovenstaande doeleinden geldt dat niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard t.b.h. factureren of levering, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Termijn gebruik van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een termijn van twee jaar na einde van de klantrelatie.

 • Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails van onze producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Scala BV, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement.
 • Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Scala BV omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.
 • Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Het kan wel voorkomen dat deze derden via onze kanalen promotiemateriaal leveren om u een aanbieding te doen.

E-mails met acties en aanbiedingen

Heeft u bij het afnemen van een abonnement op één van onze tijdschriften aangegeven acties en aanbiedingen van derden te willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u vanuit Scala BV een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. De betreffende e-mail zal daarbij altijd vooraf door ons worden beoordeeld.

Uw verleende toestemming kunt u hiervoor altijd weer intrekken. Mocht het een mailing betreffen, dan kunt u zich via de uitschrijflink onderaan de mail afmelden.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Hoe werkt dat?

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeeld: De levering van onze tijdschriften doen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Cookies

Scala Publishing BV maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wij gebruiken cookies om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Scala BV maakt gebruik van sessie cookies. Deze worden automatisch verwijderd op het moment dat de internetbrowser afgesloten wordt. Dankzij deze cookies kunnen wij bijhouden welke advertenties op de website bekeken worden en voorkomen dat een bepaalde advertenties meerdere keren te zien is.

De advertenties op onze websites worden daar op geplaatst (in onze opdracht) door Google Adsense. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven.

Beveiliging

Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Jonger dan 16 jaar

Ben jij nog geen 16? Vraag je ouders om toestemming om onze producten en diensten te geven en laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij vinden het ontzettend belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen per e-mail (info@scalapublishing) of per post naar Scala BV, Postbus 38, 3800 AA Amersfoort.

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u contact opnemen. Ook kunt u doorgeven dat u het niet langer op prijs stelt dat u per e-mail of post gerichte aanbiedingen toegestuurd krijgt.

Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek te specificeren. We stellen de uitvoering van uw verzoek uit totdat u ons de specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden ingewilligd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig inwilligen. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 23-05-2018